Heb je onze nieuwe nieuwsbrief al gelezen?

Klik hier

Wat is de Wkkgz?

Werkzaam als ZZP’er of heeft u een organisatie in de zorg?


Dan bent u als zorgverlener verplicht om
aangesloten te zijn bij een effectieve en laagdrempelige klachtenregeling.

Wat houdt de klachtenregeling in?

Met een zorgverlener wordt iemand bedoeld die beroepsmatig zorg verleent. Het kan iedereen overkomen dat in de werkrelatie tussen zorgverlener en cliënt de cliënt met een ontevreden gevoel achter blijft. Als een cliënt ontevreden is, is het belangrijk dat hij of zij met deze onvrede op een onafhankelijke plek terecht kan. Als zorgverlener wil je natuurlijk graag zelf de onvrede van uw cliënt oplossen, maar de wet heeft een onafhankelijke klachtenregeling verplicht gesteld. Het is nu aan de cliënt om te kiezen of zij zich direct tot de zorgverlener richt met de onvrede of gebruik wil maken van de onafhankelijke klachtenregeling.

Met de invoering van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg heeft de onafhankelijke klachtenregeling als doel de drempel van het melden van onvrede te verlagen zodat deze onvrede sneller en beter aangepakt kan worden door samen in gesprek te gaan. Het doel is om te voorkomen dat de onvrede escaleert tot een klacht of een geschil.

Indien de zorgverlener en de cliënt er samen niet uit komen kan de cliënt contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris kan bemiddelen in het vinden van een oplossing waar iedereen tevreden over is. Dit kan zijn met aparte gesprekken of met een gesprek waar alle partijen bij aanwezig zijn.

Het kan voorkomen dat ook met tussenkomst van de klachtenfunctionaris partijen niet tot een passende oplossing kunnen komen. De cliënt geeft dit aan bij de klachtenfunctionaris en deze kan de cliënt dan eventueel begeleiden en informeren over de mogelijkheden voor het indienen van een officiële klacht. De geschillencommissie is de laatste instantie waar partijen terecht komen indien er sprake is van een klacht. Deze commissie gaat opnieuw het gesprek aan met beide partijen, maar zal in tegenstelling tot de klachtenfunctionaris met een bindende uitspraak komen.

In de klachtenregeling van Erisietsmisgegaan.nl wordt stap voor stap beschreven wat zowel de cliënt als de zorgaanbieder kunnen doen en wat wij kunnen betekenen in het proces om de onvrede weg te nemen. Hierbij beschikt Erisietsmisgegaan.nl over professionals met verschillende disciplines, afhankelijk van uw behoefte. Hoe het proces in de klachtenregeling van Erisietsmisgegaan.nl er precies uitziet vindt u hier.

Wij helpen u graag

Wilt u meer informatie over onze klachtenregeling, geschillencommissie of dienstverlening?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op.