Word nu lid en krijg een gratis jaar plus-lidmaatschap bij Boostz

Lees meer

Veelgestelde vragen

Algemene vragen

Hoe weet ik of ik moet voldoen aan de Wkkgz?

Per 1 januari 2017 moet iedere zorgverlener voldoen aan de eisen van de Wkkgz. Een zorgverlener is iemand die beroepsmatig zorg verleent. Hulpverlening onder de Wet maatschappelijke ondersteuning en/of de Jeugdwet hoeven niet te voldoen aan de Wkkgz. Hiervoor bieden wij een klachtencommissie Jeugdwet aan. Weet u niet zeker of u moet voldoen aan de Wkkgz? Doe dan de zelftest.

Wat is de Wkkgz?

Wkkgz is een afkorting voor de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg. In de Wkkgz staat onder andere beschreven hoe zorgverleners moeten omgaan met meldingen van onvrede. Hieronder valt de verplichting voor zorgverleners tot het aanbieden van een onafhankelijke klachtenregeling.

Wat is het verschil tussen een klacht en een geschil?

Een klacht is een melding van onvrede die officieel is ingediend bij de zorgaanbieder. Het is aan de zorgaanbieder om hierop te reageren en de klacht in behandeling te nemen. Indien de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost door de zorgverlener, kan een cliënt de klacht indienen bij onze geschillencommissie. Dan verandert de klacht in een geschil.

Ik heb een vraag, maar deze staat niet vermeld op de FAQ.

U kunt uw vraag stellen via info@erisietsmisgegaan.nl. Daarnaast zijn wij telefonisch bereikbaar. Ons telefoonnummer is: 035 2031585.

Vragen over dienstverlening

 

Wat zit er in het basis pakket?

U heeft met het basis pakket toegang tot een onafhankelijke klachtenregeling, een onafhankelijke klachtenfunctionaris, een erkende geschillencommissie of een klachtencommissie onder de Jeugdwet.

Wat zit er in het extra pakket?

U heeft met het extra pakket toegang tot een onafhankelijke klachtenregeling, een onafhankelijke klachtenfunctionaris, een mediator en een erkende geschillencommissie of een klachtencommissie onder de Jeugdwet. Daarnaast heeft u toegang tot een persoonlijk certificaat, het veilig melden van (bijna) incidenten en een verbeterplan.

Hoe verloopt de behandeling van een klacht?

Onze klachtenregeling bestaat uit vier fases. Elke fase is erop gericht om de klacht zo goed mogelijk op te lossen. Lukt het niet de klacht op te lossen binnen een fase dan start de volgende fase. Fase 1: de cliënt en de zorgverlener gaan samen in gesprek om de onvrede van de cliënt op te lossen/ weg te nemen. Fase 2: de cliënt dient een officiële klacht in bij de zorgaanbieder eventueel met ondersteuning van de klachtenfunctionaris. Fase 3: optioneel, onze mediator gaat met de betrokkenen in gesprek. Fase 4: de cliënt legt de klacht als geschil voor aan onze geschillencommissie die uitspraak zal doen. Lees verder over onze klachtenregeling.

Hoe verloopt de behandeling van een geschil?

Wanneer er voldaan is aan alle voorwaarden, wordt een geschil  door de geschillencommissie in behandeling genomen. Vanaf het moment dat een geschil in behandeling is, heeft de zorgaanbieder vier weken om haar standpunt kenbaar te maken aan de commissie. De klager krijgt twee weken om daarop te reageren. De geschillencommissie kan de partijen oproepen om mondeling te worden gehoord en er kunnen getuigen of deskundigen worden gehoord. Op het moment dat de commissie alle informatie heeft verzameld, doet deze uitspraak over het geschil in de vorm van een bindend advies. Dit is doorgaans binnen 6 maanden na indiening van het geschil. Lees verder over de behandeling van een geschil in ons geschillenreglement.

Is de klachtenfunctionaris onafhankelijk?

Ja, onze klachtenfunctionarissen zijn onafhankelijk. Onze klachtenfunctionarissen zijn in dienst van Erisietsmisgegaan.nl en hebben geen (voorafgaande) relatie met de zorgaanbieder of de cliënt.

Is de geschillencommissie onafhankelijk?

Ja, onze geschillencommissieleden zijn onafhankelijk. Zij werken zelfstandig en hebben geen (voorafgaande) relatie met de zorgaanbieder of de cliënt.

Is de klachtencommissie Jeugdwet onafhankelijk?

Ja, onze klachtencommissieleden zijn onafhankelijk. De klachtencommissie wordt ingeschakeld wanneer er een klacht is over een jeugdhulpverlener, jeugdhulpaanbieder en/of een gecertificeerde instelling. Onze commissieleden werken zelfstandig en hebben geen (voorafgaande) relatie met de zorgaanbieder of de cliënt.

Wat is de samenstelling van de geschillencommissie?

Onze geschillencommissie bestaat uit een oneven aantal leden: een voorzitter, een lid dat de cliënt vertegenwoordigt en een lid dat de zorgaanbieder vertegenwoordigt. Het aantal vertegenwoordigers kan verschillen, maar de twee perspectieven zijn altijd evenredig vertegenwoordigd. Lees verder in ons geschillenreglement.

Wat is de samenstelling van de klachtencommissie Jeugdwet?

Onze klachtencommissie Jeugdwet bestaat uit een oneven aantal leden: een voorzitter, een lid dat het perspectief van de cliënt vertegenwoordigt en een lid dat het perspectief van de zorgaanbieder vertegenwoordigt. Het aantal vertegenwoordigers kan verschillen, maar de twee perspectieven zijn altijd evenredig vertegenwoordigd. Lees verder over ons reglement klachtencommissie Jeugdwet.

Per 1 januari 2022 treedt de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking. Wat moet een zorgaanbieder daarvoor regelen?

Via deze website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kunt u nagaan wat de wet voor u als zorgaanbieder zal betekenen en waaraan u moet voldoen.

Vragen over het lidmaatschap

 

Voldoe ik als lid aan de eisen van de Wkkgz?

U heeft gekozen voor het basis pakket: ja, u voldoet aan alle eisen die de Wkkgz stelt met betrekking tot klachtbehandeling.

U heeft gekozen voor het extra pakket: ja, u voldoet aan alle eisen die de Wkkgz stelt met betrekking tot klachtbehandeling. Daarnaast voldoet u ook aan de andere belangrijkste verplichtingen.

Voldoe ik als lid aan het Kiwa keurmerk?

Onze diensten voldoen aan het Kiwa keurmerk met betrekking tot de Wkkgz klachteneisen. Het Kiwa keurmerk is onderdeel van een breed certificeringstraject. Wilt u zo volledig mogelijk zijn, dan raden wij het extra pakket aan.

Wat zijn de kosten van een lidmaatschap?

Een basis lidmaatschap start vanaf € 42,50 exclusief BTW per jaar. Als u het basis lidmaatschap uitbreid met ons extra pakket start het lidmaatschap vanaf € 52,50 exclusief BTW per jaar.

Kijk voor een volledig overzicht van de kosten bij onze Voorwaarden en tarieven.

Op de website staat dat ik € 42,50 moet betalen, maar bij de betaling is het € 51,43?

Dat klopt. € 42,50 zijn de kosten exclusief BTW en € 51,43 is inclusief BTW.

Zijn er kosten die buiten het lidmaatschap vallen voor mij als zorgverlener?

De eerste twee meldingen van onvrede zijn gratis. Daarna wordt er voor elke melding van onvrede een eigen bijdrage van € 275,00 (excl. BTW) gevraagd. Daarnaast vallen de kosten van de geschillencommissie niet onder het lidmaatschap. Voor elke zitting wordt een eigen bijdrage van € 1.500,00 (excl. BTW) gevraagd. Kijk voor een volledig overzicht van de kosten bij onze Voorwaarden en tarieven.

Zijn er andere betaalmogelijkheden dan IDEAL?

Nee, op dit moment kan er alleen betaald worden via IDEAL.

Ik heb geen contract ontvangen nadat ik mij heb aangemeld, wat moet ik doen?

Kijk eerst in de SPAM of neem contact met ons op via info@erisietsmisgegaan.nl.

Wordt een lidmaatschap automatisch verlengd?

Ja, na een jaar wordt een lidmaatschap automatisch verlengd.

Hoe kan ik mijn lidmaatschap opzeggen?

U kunt uw lidmaatschap opzeggen door contact met ons op te nemen via info@erisietsmisgegaan.nl. Let op: er geldt een opzegtermijn van een maand.

Vragen over het melden van onvrede

 

Wanneer kan ik onvrede melden?

Wanneer u als cliënt ontevreden bent over de dienstverlening van uw zorgverlener, kunt u uw onvrede bij ons melden via dit formulier. Een zorgverlener kan ook namens de cliënt een klacht bij ons aanmelden. Let op: onvrede kan alleen bij ons gemeld worden over zorgverleners die bij ons zijn aangesloten.

Wat gebeurt er met mijn gegevens als ik een klacht indien over een zorgverlener?

Uw gegevens worden nooit gedeeld met de zorgverlener zonder toestemming.

Wanneer is een gebeurtenis een incident?

In de Wkkgz wordt een incident omschreven als: “een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft­ op de kwaliteit van de zorg, en heeft­ geleid, had kunnen leiden of zou kunnen leiden tot schade bij de cliënt.”

Wanneer is een gebeurtenis een calamiteit?

In de Wkkgz wordt een calamiteit omschreven als: “een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt heeft geleid.”

Wanneer kan ik een incident en/of calamiteit melden?

Een incident of calamiteit kunt u als cliënt melden via dit formulier. Een zorgverlener kan ook namens de cliënt een incident of calamiteit bij ons aanmelden. Een calamiteit moet ook gemeld worden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Let op: een incident en/of calamiteit kan alleen bij ons gemeld worden over zorgverleners die bij ons zijn aangesloten.

Hoe weet ik of mijn zorgverlener is aangesloten bij Erisietsmisgegaan.nl?

Kijk bij Aangesloten zorgverleners om na te gaan of uw zorgverlener bij ons is aangesloten.

Ik wil mijn onvrede melden, maar ik heb problemen met het online formulier.

U kunt uw onvrede ook via info@erisietsmisgegaan.nl melden. Daarnaast zijn wij telefonisch bereikbaar. Ons telefoonnummer is: 035 1031585.

Kan ik onvrede melden wanneer mijn zorgverlener geen lid is?

Nee, dat kan helaas niet. Bekijk hier of uw zorgverlener bij ons is aangesloten.

Kan ik onvrede melden namens mijn cliënt wanneer ik (nog) geen lid ben?

Nee, dat kan helaas niet.

Wanneer is de zorgverlener verplicht om een gebeurtenis te melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd?

Indien de gebeurtenis een calamiteit is, moet dit gemeld worden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Een zorgverlener beoordeelt zelf of de gebeurtenis een calamiteit is. Kijk voor meer informatie hierover bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Zijn er kosten verbonden aan het melden van onvrede?

Voor een cliënt is het melden van onvrede altijd gratis. Kijk voor een volledig overzicht van de kosten voor zorgverleners bij onze Voorwaarden en tarieven.

Zijn er kosten verbonden aan het indienen van een klacht?

Voor de cliënt is het indienen van een klacht altijd gratis. Kijk voor een volledig overzicht van de kosten voor zorgverleners bij onze Voorwaarden en tarieven.

Zijn er kosten verbonden aan het indienen van een geschil?

Als een cliënt een geschil indient moet hij € 35,00 klachtengeld betalen. Daarnaast zijn overige kosten die door de cliënt gemaakt worden tijdens de behandeling van het geschil voor de cliënt zelf. Kijk voor een volledig overzicht van de kosten voor zorgverleners bij onze Voorwaarden en tarieven.

Worden de kosten voor de zorgverlener voor het inschakelen van de geschillencommissie vergoed door een aansprakelijkheidsverzekering of rechtsbijstandsverzekering?

Eventuele vergoeding van kosten is afhankelijk van de dekking van uw verzekering. Vraag dit na bij de verzekeraar. Erisietsmisgegaan.nl is een samenwerking gestart met Yezzer voor een AVB-verzekering die ook de kosten voor het inschakelen van de geschillencommissie vergoed. Meer informatie over deze AVB-verzekering kunt u vinden op de website van Yezzer  via deze link.

Vragen over de website

 

Ik ben mijn wachtwoord vergeten.

Ga naar het inlogscherm en klik op ‘wachtwoord vergeten’. U ontvangt een e-mail waarmee u uw wachtwoord kunt veranderen. Let op: de e-mail kan terecht komen in uw spam of ongewenste e-mail map.

Hoe kan ik mijn contactgegevens aanpassen?

Maak een account aan via het inlogscherm  en kies account aanmaken of inloggen.