Word nu lid en krijg een gratis jaar plus-lidmaatschap bij Boostz

Lees meer

Wat kunt u verwachten van een vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon is een onafhankelijk aanspreekpunt voor uw cliënten. De vertrouwenspersoon vangt cliënten op en begeleidt ze wanneer zij ongewenst gedrag (hebben) ervaren. Daarnaast kan de vertrouwenspersoon ook binnen de organisatie van betekenis zijn voor de voorlichting over grensoverschrijdend gedrag en advies over het stellen en handhaven van gedragsvormen.

1. Opvangen en begeleiden van cliënten

– De vertrouwenspersoon vangt cliënten op die ongewenste omgangsvormen (hebben) ervaren. De vertrouwenspersoon luistert en begeleidt de melder op onderwerpen als pesten, (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie.

− De vertrouwenspersoon ondersteunt bij het zoeken naar een passende oplossing voor de cliënt. De vertrouwenspersoon onderneemt geen acties zonder overleg met de cliënt of zonder dat de cliënt dat wil.

− De vertrouwenspersoon begeleidt en ondersteunt bij het indienen van een officiële klacht.

− De vertrouwenspersoon biedt nazorg aan de cliënt en zorgt dat de klacht goed is afgehandeld.

2. Voorlichten en informeren van de organisatie

− De vertrouwenspersoon kan uitleg geven over haar rol en werkwijze.

− De vertrouwenspersoon kan voorlichting geven over preventie van ongewenst
grensoverschrijdend gedrag en het bevorderen van goed gedrag.

− De vertrouwenspersoon kan een bijdrage leveren aan het optimaliseren van de kwaliteit
en veiligheid van de zorgverlening. Daarnaast kan de vertrouwenspersoon bijdragen aan het bewustwordingsproces betreffende (on)gewenste omgangsvormen. In overleg zijn er mogelijkheden om trainingen te verzorgen aan medewerkers en/of het management.

3. Signaleren en adviseren

− De vertrouwenspersoon kan, gevraagd en ongevraagd, adviseren over de sfeer, het werkklimaat en (on)gewenst gedrag als meldingen daartoe aanleiding geven.

− De vertrouwenspersoon stelt ieder jaar een verslag op. Dit jaarverslag geeft inzicht op de door de vertrouwenspersoon gevoerde gesprekken, de aard en de frequentie van de klachten. De gegevens in het verslag zullen nooit naar de cliënten te herleiden zijn.

− De vertrouwenspersoon doet, op basis van het jaarverslag, eventuele aanbevelingen voor aanpassingen of verbeteringen van beleid/procedures op het gebied van ongewenste omgangsvormen en gedragscode.

Vertrouwelijk en onafhankelijk

De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. Alles wat er besproken wordt is vertrouwelijk en wordt niet gedeeld met anderen. Daarnaast is de vertrouwenspersoon onafhankelijk.

Onze vertrouwenspersoon is Gecertificeerd vertrouwenspersoon LVV (Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen) en is bereikbaar via vertrouwenspersoon@erisietsmisgegaan.nl.

Wij helpen u graag!

Wilt u meer informatie over onze klachtenregeling, geschillencommissie Wkkgz, klachtencommissie Jeugdwet of dienstverlening?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

  • Snel geholpen
  • Persoonlijk contact

Korting voor onze leden

Exclusief voor de leden van Erisietsmisgegaan.nl bieden wij extra service en voordelen in samenwerking met onze partners

  • Snel besparen
  • Betrouwbare partners