Word nu lid en krijg een gratis jaar plus-lidmaatschap bij Boostz

Lees meer

Waarom is het nu zo belangrijk om je als zorgverlener aan te sluiten bij een geschillencommissie?

Sinds de inwerkingtreding van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) op 1 januari 2017, is het voor een zorgverlener verplicht om bij een door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende geschilleninstantie aangesloten te zijn. Ook is het vanuit de Wkkgz voor de zorgverlener verplicht een schriftelijke regeling te treffen voor de laagdrempelige opvang en afhandeling van klachten. Daarnaast moet er beschikking zijn over een klachtenfunctionaris die kan ondersteunen bij het vinden van een oplossing voor een onvredemelding van een cliënt. Als je als zorgverlener niet voldoet aan de eisen van de Wkkgz kan de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd de zorgverlener een aanwijzing of bevel opleggen. Volg je deze aanwijzing of het bevel niet op kan er een last onder dwangsom of last onder bestuursdwang worden opgelegd.

Dit is natuurlijk niet wat een zorgverlener wil! Een zorgverlener zal altijd proberen de best mogelijke zorg te verlenen maar waar gewerkt wordt kunnen ook fouten worden gemaakt. Het is naast de wettelijke verplichting ook altijd prettig om te weten dat een en ander goed is geregeld voor het geval er toch een klacht binnen komt van een cliënt. Als het goed geregeld is geeft dat rust! Mocht je je als zorgverlener aansluiten bij Erisietsmisgegaan.nl voldoe je per direct aan de hierboven genoemde eisen omtrent klachten uit de Wkkgz. Wij zijn een erkende geschilleninstantie en door je aan te sluiten is ook direct een laagdrempelige klachtbehandeling geregeld.

Een zorgverlener zal altijd proberen de best mogelijke zorg te verlenen maar waar gewerkt wordt kunnen ook fouten worden gemaakt.

En wat als je als zorgverlener niet hoeft te voldoen aan de Wkkgz?

De overheid heeft ervoor gekozen bepaalde zorgverleners uit te sluiten van de verplichtingen van de Wkkgz. Deze zorgverleners hoeven niet te voldoen aan de eisen die de wet stelt. Is het dan toch slim om je bij Erisietsmisgegaan.nl aan te sluiten? Jazeker! Mocht een cliënt ontevreden zijn dan is het een geruststellend idee dat het team van Erisietsmisgegaan.nl er alles aan zal doen om jou als zorgverlener te ondersteunen bij het zoeken naar een oplossing voor de onvrede. Je laat daarmee als zorgverlener zien dat je onvrede serieus neemt en dat je klachten snel zult oppakken.

Wil jij je bij ons aansluiten? Dit kan je direct doen via de volgende link: https://erisietsmisgegaan.nl/aanmelden/.

Wij helpen u graag!

Wilt u meer informatie over onze klachtenregeling, geschillencommissie Wkkgz, klachtencommissie Jeugdwet of dienstverlening?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

  • Snel geholpen
  • Persoonlijk contact

Korting voor onze leden

Exclusief voor de leden van Erisietsmisgegaan.nl bieden wij extra service en voordelen in samenwerking met onze partners

  • Snel besparen
  • Betrouwbare partners